Disclaimer

Het management van Claasson-Fransol stelt het op prijs dat u een bezoek brengt aan haar internetsite. Hoewel de informatie op deze site permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, is de informatie op deze site ten allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van deze website kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Wij accepteren ook geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiende uit het bekijken van onze internetsite.

MERKEN
Alle merken op deze website zijn eigendom van Claasson-Fransol of worden met toestemming van de rechthebbenden op deze website vermeld. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Claasson-Fransol is het niet toegestaan op enige wijze gebruik te maken van deze merken, behoudens de beperkingen bij wet gesteld en behalve voor zover zulks noodzakelijk is in het kader van een efficiente raadpleging van deze website.

HYPERLINKS EN SOFTWARE
Het aanbrengen van hyperlinks naar deze site is in beginsel toegestaan. Framing is echter verboden behoudens toestemming van Claasson-Fransol.
Deze website bevat hyperlinks naar websites die door anderen dan Claasson-Fransol worden geexploiteerd. Deze hyperlinks zijn uitsluitend voor uw gemak aangebracht. Voor de toegang tot en het gebruik van deze websites van derden kunnen andere voorwaarden gelden. Claasson-Fransol is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites of voor de informatie, de software, de producten en services die u op deze sites kunt verkrijgen. De vermelding van hyperlinks naar websites van derden op deze website impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van Claasson-Fransol van de inhoud van deze websites, noch enige relatie of verwantschap met de derden die deze sites exploiteren.

ALGEMENE VOORWAARDEN

St. Catharinastraat 12 5809 AM Leunen Telefoon 0478 515010 Fax 0478 511334
Mail: info@claasson.nl Mobiel: 06 53158441 Alg. voorwaarden/Disclaimer